Cursistenbegeleiding diploma secundair onderwijs

Wie zich goed voelt, kan beter leren. Daarom kunnen cursisten die een opleiding volgen om hun diploma secundair onderwijs te behalen, beroep doen op brede basiszorg. Veel van de cursisten hebben immers nood aan extra motivatie, opvolging, extra zorg…

We voorzien begeleiding zowel tijdens als buiten de lessen.

  • Leertrajectbegeleiding: we ondersteunen je bij het opstellen van je leertraject op maat en volgen je vorderingen op.
  • Studiecoaching: we bieden je studietips, persoonlijk advies en ondersteuning tijdens je leertraject.
  • Brede basiszorg: we voorzien de nodige begeleiding en ondersteuning bij het leren. Je kan met de leerkracht bespreken wat jullie kunnen doen om je beter te voelen in de klas en welke hulpmiddelen je kan gebruiken tijdens de lessen, bij taken en bij testen.

Een uitvoerige beschrijving van wat de Brede Basiszorg inhoudt, vind je in dit bestand.

Als de brede basiszorg voor jou niet volstaat, dan kan je beroep doen op:

  • Ondersteuning in het omgaan met faalangst, uitstelgedrag, perfectionisme, autisme, ADHD…
  • Psychosociale begeleiding: onze zorgmedewerkers bieden discreet ondersteuning. Je kan langskomen voor een of meerdere gesprekken. Als je intensievere begeleiding of therapie wil, verwijzen we je door naar externe professionelen.

Stuur een e-mail naar Info.maalboot@cvovitant.be of bel ons op 03 825 78 78.