Visie en missie

Onze missie

CVO Vitant is een hedendaags en praktijkgericht centrum voor volwassenenonderwijs dat doordacht inspeelt op wat leeft en verandert in de maatschappij.

We stimuleren en begeleiden je in je keuzes voor levenslang leren. Zo bieden we kansen om nieuwe richtingen in te slaan, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

We versterken je om met zelfvertrouwen deel te nemen aan de samenleving. Via het behalen van een diploma en kwalificaties krijg je vlottere toegang tot vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.

Visie op onderwijs

We vertrekken vanuit je talenten en verwachtingen en spelen in op de noden van diverse doelgroepen. We stimuleren je motivatie. Diversiteit is voor ons een kans waar we actief op inspelen. Bij onze pluralistische overtuiging hoort geen discriminatie.

We begeleiden je bij de ontwikkeling van zowel opleidingsspecifieke als sociale competenties. We moedigen zelfstandigheid, kritische zin, zelfvertrouwen en zelfkennis aan. En je leert niet in je eentje!

Door maatwerk, een brede waaier aan opleidingen en door hedendaagse infrastructuur en leermaterialen creëren we een krachtige leeromgeving. 

Visie op organisatie

Als persoonsgericht centrum staan we voor een warme en collegiale cultuur. We zorgen voor het welzijn van onze medewerkers en stimuleren hun ontwikkeling binnen een lerende organisatie. We waarderen hun inbreng en geven ruimte aan vernieuwing en creativiteit. 

Door in te zetten op samenwerking met het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs en de bedrijfswereld versterken we onze opleidingen en delen we expertise.

Kernwaarden

CVO Vitant is respectvol:  We spelen in op de specifieke verwachtingen, passies en talenten van zowel cursisten als medewerkers, vanuit eerbied voor diversiteit en ieders eigenheid. 

CVO Vitant is innovatief: We spelen een voortrekkersrol in het creëren van een dynamisch aanbod dat aansluit op maatschappelijke noden. 

CVO Vitant is open: We maken duidelijke beleidskeuzes, we streven naar een evenwicht tussen opleiding en welbevinden, evenals naar de mogelijkheid tot inspraak en open communicatie.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.