FAQ pagina

Wat is NT2?

NT2 staat voor ‘Nederlands als tweede taal’ of ‘Nederlands voor anderstaligen’.

Wanneer kan ik starten met een cursus Nederlands?

De meeste cursussen starten in september, november, februari en april. Vraag meer informatie op het secretariaat. 

Hoe kan je je inschrijven?

Inschrijven kan op het secretariaat van CVO VITANT op Campus Lozana. Check de data om in te schrijven. 

Kan ik een afspraak maken om me in te schrijven?

Nee. Je moet naar het secretariaat komen om in te schrijven. 

Welke papieren moet ik meebrengen om me in te schrijven?

  • Je identiteitskaart
  • Je certificaten en attesten van eerder gevolgde opleidingen Nederlands
  • Inschrijvingsgeld
  • Als je dat hebt: attest van OCMW of VDAB
  • Als je dat hebt: je contract of je attest van inburgering
  • Resultatenblad vorige module

Kan ik vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Ja, in sommige gevallen kan je gedeeltelijk of geheel vrijgesteld worden van het betalen van inschrijvingsgeld.

De attesten die je hiervoor nodig hebt, vind je hier. Als je geen attest laat zien wanneer je komt inschrijven, moet je het volledige bedrag betalen. Je kan het attest dan nog wel binnenbrengen bij het secretariaat (vóór het registratiemoment, na ongeveer een maand) en dan krijg je het verschil terugbetaald.

De andere kosten (boek, kopies, …) moet je wel steeds volledig betalen.

Betalingen gebeuren via bancontact. 

Op welke uren is er les?

In de voormiddag is er les van 9u tot 12u.

In de namiddag is er les van 13u tot 16u.

In de avond is er les van 18u30 tot 21u30

Op vrijdagnamiddag of in het weekend is er geen les.

Ik kan alleen 's avonds naar de les komen. Kan dat?

Ja, je kan kiezen of je in de voormiddag, namiddag of ‘s avonds naar de les wil.

Kan ik ook in het weekend naar de les komen?

Nee, de lessen gaan door op weekdagen. 

Zijn er groepen waar alleen vrouwen/mannen voor mogen inschrijven?

Nee, alle klassen zijn voor vrouwen en mannen.

Ik wil samen met mijn partner in de klas zitten. Kan dit?

Je resultaten bepalen of je samen in de klas zit.

Kan ik inschrijven als ik niet wettelijk in België verblijft?

Nee. Je moet een geldige identiteitskaart meebrengen wanneer je komt inschrijven.

Wat gebeurt er als ik me niet kan inschrijven omdat alle klassen volzet zijn?

Bij CVO Vitant werken we met wachtlijsten. We geven de wachtlijsten ook door aan Atlas. 

Als er in de loop van de eerste twee lesweken toch nog een plaats vrijkomt, dan wordt de eerste op de wachtlijst gecontacteerd. Je kan je dan inschrijven. Heb je je ondertussen ergens anders ingeschreven of wil je niet meer inschrijven, dan wordt de volgende op de lijst gecontacteerd, enz.

Kan ik in de loop van de module als cursist uitgeschreven worden?

Ja, de directeur van het centrum of de verificateur kan je uitschrijven (zie het centrumreglement).  Dit kan als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of als je te vaak afwezig bent.

Word je geschrapt, dan kom je niet meer in aanmerking voor attesten, studiebewijzen, educatief verlof, e.d. 

Ik heb een probleem met kinderopvang. Kan ik mijn kind mee naar de les brengen?

Nee, dat kan niet. De aanwezigheid van één of meerdere kinderen stoort de les. 

Kan ik als cursist een computer gebruiken in het taallokaal?

Ja, je kan tijdens de openingsuren van het centrum steeds een computer gebruiken als deze vrij is of niet gereserveerd werd. Elke computer heeft toegang tot het internet. Gebruik de computer met respect.

Heb ik recht op educatief verlof?

Ja. De secretariaatsmedewerkers kunnen de documenten invullen. De documenten krijg je binnen 1 week terug. Vraag ook informatie aan je werkgever. Meer informatie over educatief verlof vind je hier.

Kan ik gebruik maken van opleidingscheques?

Ja, maar niet voor alle opleidingen. Meer algemene informatie over opleidingscheques vind je hier.

Wat is een vormingspremie?

Een bediende kan van Cevora (het opleidingscentrum van het Paritair Comité 218) soms een financiële tegemoetkoming krijgen voor de inschrijvingskosten. Hier vind je alle mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor kinderbijslag (Groeipakket)?

Ja, maar niet altijd. Cursisten die in het centrum een opleiding volgen op het niveau secundair onderwijs komen niet in aanmerking voor kinderbijslag (in het secundair onderwijs voor volwassenenonderwijs moeten de cursussen vóór 19u vallen en minstens 15 uren per week omvatten, gespreid over tenminste 6 halve dagen met minstens 1 les van 45 minuten per halve dag). 

Cursisten van 0 tot 18 jaar die in het centrum een opleiding volgen, krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden via de school waar ze leerplichtonderwijs volgen.