Premies, kortingen en voordelen

Wie komt waarvoor in aanmerking?*

*De voorwaarden van deze premies, kortingen en voordelen vind je hieronder. 

Vrijstelling inschrijvingsgeld

In sommige gevallen is het mogelijk dat je recht hebt op vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld.

Wie is gedeeltelijk vrijgesteld?

 • werkzoekenden (of ten laste van) zonder VDAB-contract
 • mensen met een beperking (of ten laste van)
 • cursisten die de voorbije 2 schooljaren een opleiding van ten minste 120 lestijden volgden in een centrum voor basiseducatie (CBE)

Wie is volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld?

 • wie een leefloon krijgt (of ten laste van). Als je ouder bent dan 65 jaar, krijg je alleen vrijstelling van inschrijvingsgeld als je een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) hebt
 • schoolverlaters in hun wachttijd
 • minderjarigen die beschermd wonen
 • mensen die in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) verblijven
 • asielzoekers met materiële hulp
 • gedetineerden in een Belgische strafinrichting
 • mensen die deeltijds secundair beroepsonderwijs volgen in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Dan krijg je een vrijstelling van inschrijvingsgeld voor opleidingen van de studiegebieden Algemene Vorming en Aanvullende Algemene Vorming.

Volg je een opleiding in het studiegebied Nederlands tweede taal? Dan betaal je geen inschrijvingsgeld als je:

 • de opleiding Nederlands tweede taal volgt in het kader van de sociale wooncode. 
 • niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht.
 • inburgeraar bent. Ofwel heb je:
 • een inburgeringscontract ondertekend (dat is één jaar geldig);
 • een attest van inburgering behaald;
 • een attest van EVC (volgens het oude inburgeringsdecreet) behaald.

Attesten

Je mag tot 30 dagen na je inschrijving nog attesten binnenbrengen. Dan betalen we via overschrijving terug wat je te veel betaalde. Een document mag niet ouder zijn dan 30 dagen op het moment van de inschrijving. Als je geen attest kan tonen, betaal je het volledige inschrijvingsgeld.

Krijg je een leefloon van het OCMW? Vraag bij het OCMW een attest aan dat je een leefloon ontvangt en “tot op heden en zolang zij aan de voorwaarden voldoet”. Het is belangrijk dat het OCMW deze formulering gebruikt. Brengt het attest mee bij je inschrijving. 

Krijg je een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Vraag een attest aan bij de mutualiteit of RIZIV.  Breng het attest mee bij je inschrijving. 

Ben je ten laste van een ouder die werkzoekend is, een leefloon krijgt bij het OCMW of een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt? Om recht te hebben op vermindering moet je 2 documenten meebrengen op het moment van je inschrijving:

 • verklaring op eer ‘ten laste van’ de uitkeringsgerechtigde werkzoekende (dit document vraag je aan via het secretariaat van CVO Vitant)
 • attest van RVA of uitbetalingsinstelling (vakbond, hulpkas), OCMW, mutualiteit of RIZIV

 

Opleidingstegoed voor werknemers

De Vlaamse overheid voorziet een opleidingstegoed voor werknemers. Dat tegoed bestaat uit tijd en middelen om opleiding te volgen. Jouw persoonlijk tegoed kan je raadplegen met je ID in Mijn Burgerprofiel. Surf naar www.vlaanderen.be/opleidingstegoed voor alle informatie.

Premie na behalen diploma secundair onderwijs

Behaalde je je diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs? Dan kan je het inschrijvingsgeld van je diplomagerichte beroepsopleiding volledig terugvragen aan de overheid.

Je krijgt alle nodige info bij het behalen van je diploma.

Opleidingscheques voor werknemers

CVO Vitant is erkend als opleidingsverstrekker, waardoor je voor de meeste opleidingen gebruik kunt maken van het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Met deze cheques kan je de opleiding geheel of gedeeltelijk betalen, zowel voor het inschrijvingsgeld als voor de bijdrage in het cursusmateriaal.

Meer informatie over de opleidingscheques voor werknemers. Een opleidingscheque aanvragen doe je via het WSE-loket. Vraag de cheque aan voor je je inschrijft.

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als zelfstandig ondernemer – financiële steun krijgt voor het volgen van een opleiding die de kwaliteit van je onderneming verbetert. De opleiding die je volgt moet dan ook passen in het kader van jouw onderneming. 

Je kan de kmo-portefeuille ook gebruiken om jouw personeel een opleiding te laten volgen in functie van je bedrijf. De opleiding moet minimaal 100 euro kosten. De grootte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van jouw onderneming (30% of 40%).

Opgelet! Je kan enkel gebruik maken van de kmo-portefeuille als je dit schriftelijk meldt op het inschrijvingsformulier bij inschrijving. Je betaalt in geen geval het inschrijvingsgeld aan de school of instelling! Een subsidieaanvraag doe je online en moet binnen de 14 dagen gebeuren na de start van de opleiding.

Opleidingspremie horeca

Werk je al in de horeca en volg je een horeca-opleiding? Dan kan je hiervoor een premie ontvangen. Het gaat over de modules of opleidingstrajecten in het studiegebied Horeca, Drankenkennis en/of Hotel- en cateringmanagement.

Horeca Forma betaalt tot 50 % van het inschrijvingsgeld terug. Deze premie vraag je aan nadat je geslaagd bent en ten laatste vóór de start van het nieuwe schooljaar. Meer informatie op de website van Horeca Forma.

Opleidingspremies VDAB

Via de VDAB kan je tal van opleidingspremies ontvangen. Meer informatie op de website van de VDAB

Vrijstelling VDAB

Als werkzoekende kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling, waardoor je niet hoeft in te gaan op werkaanbiedingen van de VDAB. Je moet dan minstens 20 uur les per week in dagonderwijs volgen. Je mag eventueel je studie bij CVO Vitant combineren met een dagopleiding in een ander Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) om voldoende uren te bekomen. 

De VDAB beslist over de toekenning van deze vrijstelling. Registreer je aanvraag voor je je komt inschrijven op de website van VDAB (via ‘Mijn loopbaan’). 

Groeipakket

Ben je jonger dan 25 jaar en volg je minimum 17 uren les per week, overdag of ’s avonds? Dan heb je recht op het groeipakket (ook bekend als kinderbijslag).

Vraag hiervoor document P7b aan bij het secretariaat. Volg je les in twee centra voor volwassenenonderwijs? Vraag dan in beide centra het document aan.

Als je stopt of plots minder dan 17 uren les per week volgt, verlies je je recht op het groeipakket. Je moet je fonds hierover zelf verwittigen. 

Schoolabonnement openbaar vervoer

Tot 25 jaar kan je een schoolabonnement verkrijgen voor het openbaar vervoer. 

Wie een leefloon heeft, kan het openbaar vervoer gebruiken aan een voordeeltarief. 

Vlaams opleidingsverlof (werknemers)

Vlaams opleidingsverlof (vroeger ‘Betaald educatief verlof’) is bedoeld voor mensen die op CVO Vitant les willen volgen en tegelijkertijd blijven werken. Afhankelijk van je lessenpakket kan je tot 125 uur verlof per schooljaar opnemen, met behoud van loon. 

Wil je Vlaams opleidingsverlof opnemen? Volg dan deze stappen.

 • Kijk in deze opleidingsdatabank of de opleiding die je wil volgen, recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.
 • Meld bij inschrijving bij het secretariaat dat je gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof.
 • Bezorg het inschrijvingsattest van het centrum aan je werkgever.
 • Bereken met je werkgever het aantal uren Vlaams opleidingsverlof en plan het verlof in.
 • Volg de opleiding nauwgezet.

Vlaams opleidingsverlof (werkgevers)

Werkgevers kunnen een bedrag per uur ontvangen voor werknemers die ze opleidingsverlof geven. De terugbetaling aanvragen doe je via de website van de Vlaamse overheid.