Internationalisering

CVO Vitant heeft een Erasmus+- KA1- accreditatie voor het beroepsonderwijs en –opleiding en neemt deel aan nationale en internationale projecten, zoals ESF en Interreg. Wil jouw organisatie graag met ons samenwerken?

CVO Vitant is een Centrum voor Volwassenenonderwijs met vestigingen in de regio Antwerpen (Antwerpen, Boom, Stabroek, Kapellen, Brasschaat).

Het is sterk in  

 • praktijkgerichte opleidingen met een sterke link naar de sectoren, bedrijven en de arbeidsmarkt , onder andere horeca, bakkerij, slagerij, harde technieken (elektromecanicien, PLC-technieker, procesoperator chemie), toerisme (gids/reisleider), administratie en logistiek
 • opleidingen voor kansengroepen, meer bepaald voor het behalen van het diploma secundair onderwijs voor volwassenen (tweedekansonderwijs) en Nederlands voor anderstaligen al dan niet gekoppeld aan een beroepsopleiding 
 • unieke opleiding Hebreeuws
 • cursisten-/trajectbegeleiding
 • inclusief onderwijs in de horeca- en bakkerijopleidingen
 • aanbieden van trajecten op maat

Erasmus+- KA1- accreditatie

CVO Vitant biedt vanaf het schooljaar 2023-2024 de mogelijkheid aan cursisten en personeelsleden, verbonden aan een beroepsgerichte opleiding in het CVO, om een buitenlandse ervaring op te doen via Erasmus+- KA1- accreditatie. Zo kunnen zij experimenteren en knowhow en expertise uitwisselen in en met scholen en organisaties van andere landen.

Voor cursisten gaat het om werkplekleren in het buitenland; personeelsleden kunnen aan job shadowing doen, een cursus volgen, een workshop geven, enzovoort. Ze kunnen zich onderdompelen en werken in een ander land, een andere cultuur, een andere context!

ESF en Interreg

Verder neemt CVO Vitant actief deel aan nationale en internationale projecten waaronder ESF-projecten op het gebied van hybride leren, Interreg-projecten (Right-project, GRIT: groene industriële transitie en de noodzaak om de technici van de toekomst te vinden en op te leiden), Erasmus+ KA2: UDL BOE (Universal design for learning).

Samenwerken

Interesse om met ons samen te werken? Contacteer onze dienst Internationalisering voor meer informatie en mogelijkheden via internationalisering@cvovitant.be.

ENGLISH

CVO Vitant holds an Erasmus+ KA1 accreditation in the vocational education and training domain and participates in numerous national and international projects, for example ESF and Interreg.

Would your organization like collaborate with us? Discover the possibilities here.

CVO Vitant is a center for adult education with branches in the Antwerp region (Antwerp, Boom, Stabroek, Kapellen, Brasschaat).

It excels in 

 • practice-oriented education with a strong link to the sectors, companies and the labour market , e.g. catering, bakery, butchery, hard techniques (electro mechanic, PLC technician, process operator chemistry), tourism (guide/travel guide), administration and logistics;
 • education for disadvantaged groups, more specifically for those in need of the secondary education diploma (second-chance education) and Dutch for non-native speakers, whether or not linked to vocational training;
 • unique education in Hebrew;
 • student/trajectory counselling;
 • inclusive education in catering and bakery courses;
 • offering tailor-made pathways to learners.

Erasmus+ KA1 accreditation

From 2023-2024 on, it offers the opportunity for learners and staff members connected to a vocational course in the CVO to experiment and exchange know-how and expertise in and with schools and organizations from other countries.

For learners, this involves workplace learning/internship abroad; staff members can do job shadowing, take a course, give a workshop, etc. Immerse and work in another country, another culture, another context!

ESF and Interreg

Furthermore, CVO Vitant actively participates in national and international projects including ESF-projects in hybrid learning, Interreg projects (Right-project, GRIT: green industrial transition and the need to find and educate the technicians of the future), Erasmus+ KA2: UDL BOE (Universal design for learning).

Collaboration

Interested in collaborating with us? Contact our Internationalization Department for more information and opportunities via internationalisering@cvovitant.be

 

logo Europees sociaal fonds
Logo EU en Erasmus+
interreg logo