Nieuwe Campus Lozana

publish date
26.09.2023

Op 22 september openden we officieel onze nieuwe Campus Lozana. In september startten hier 1834 anderstaligen met hun lessen Nederlands. De provincie verbouwde het gebouw dat grenst aan de tuin van het Provinciehuis tot een moderne campus. Er was nood aan bijkomende lesplaatsen oor Nederlands tweede taal (NT2). Tegenover vorig schooljaar steeg het aantal inschrijvingen op moduleniveau met 28%. Met moderne lesinfrastructuur zorgen onze leerkrachten en medewerkers ervoor dat iedereen maximale leerkansen krijgt.  

Met CVO Vitant biedt de provincie een breed gamma van volwassenenonderwijs aan. Sinds de fusie in 2018 kwam ook het vroegere SOPRO met de lessen Nederlands tweede taal onder de vleugels van het provinciaal onderwijs. Tot nu toe gingen de lessen door in het Coveliersgebouw in de Boomgaardstraat, maar dit was een tijdelijke oplossing. De provincie verbouwde het Lozanagebouw tot een volwaardig schoolgebouw. Dat de nieuwe campus grenst aan de achterzijde van de tuin van het Provinciehuis ligt, is meteen een grote meerwaarde.

Stijgend aantal cursisten Nederlands tweede taal (NT2)

CVO Vitant biedt zowel modules NT2 van richtgraad 1 en 2 als projectklassen zoals Naaien, Koken of Theorie Rijbewijs met taalondersteuning Nederlands aan. Cursisten kunnen les volgen van maandag tot vrijdag dit zowel overdag als ’s avonds.

In september startten er al 1834 cursisten op de nieuwe campus. Een cursist kan één of meerdere modules volgen. Tegenover vorig schooljaar steeg het aantal inschrijvingen op moduleniveau met 28%. Nederlands leren is cruciaal voor een succesvolle integratie. We merken dat onze cursisten zeer gemotiveerd zijn. Een nieuwe taal leren blijft wel voor velen een uitdaging. We hechten ook veel belang aan onze module “Werk en Nederlands”. Hier leren de cursisten niet alleen basis Nederlands maar ook de specifieke woordenschat die nodig is om te solliciteren en op de werkvloer. Daardoor stijgen hun kansen op arbeidsmarkt enorm.

Moderne lesinfrastructuur en duurzaam gebouw

Campus Lozana bevat heel wat duurzame elementen. Opvallend en duidelijk zichtbaar vanuit het Provinciehuis is een nieuw dak met witte roofing om oververhitting tegen te gaan. Daarnaast zorgen 52 zonnepanelen voor groene stroom en zorgt ledverlichting voor zuinig verbruik. Om het gebouw geschikt te maken als school, werd er akoestische spuitpleister van gerecycleerd papier op de plafonds aangebracht voor een goede akoestiek en beschikken alle klaslokalen over een intelligente ventilatie met warmteterugwinning.

Alle klassen werden uitgerust met een smartboard en op de eerste verdieping werd een groot taallokaal ingericht waar cursisten gratis gebruik kunnen maken van computers. Tot slot maakt de vroegere ommuurde parking voor auto’s op het gelijkvloers plaats voor een ruime fietsenstalling.

Contactgegevens en openingsuren Campus Lozana.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.