Frans voor gidsen en reisleiders

???module.educationItem.label.themes???
taalmodule Frans voor gids en reisleider

Wil jij gidsen in het Frans? Of toeristen in het Frans begeleiden op hun reis?  Volg dan onze taalmodule Frans specifiek gericht op de toeristische sector.

In de taalmodule Frans verbeter je je mondelinge kennis van de taal. Je krijgt een cultuurhistorisch en toeristisch taalbad met aandacht voor:  

 • actualiteit 
 • architectuur 
 • cultuur 
 • geografie 
 • geschiedenis 

Daarnaast verdiep je je ook in interculturele aspecten. Je krijgt informatie over de land(en) waar de inwoners de taal spreken, zodat je met nodige kennis je gasten kan begeleiden. Je leert ook zelf informatie en terminologie in de vreemde taal verzamelen.  

Wie wil starten met een van de finaliteiten gids/reisleider moet minstens één (gids) of twee (reisleider) vreemde talen beheersen.  We bieden ook een taalmodule Engels aan.

Voor wie? 

Iedereen vanaf 18 jaar die minstens het taalniveau richtgraad 2 van de gewenste taal onder de knie heeft.  Meer informatie over de richtgraden voor talen in het volwassenenonderwijs vind je op de pagina Europees Referentiekader talen.

We verwachten dat je qua taalkennis: 

 • de hoofdzaken begrijpt van vertrouwde onderwerpen die aan bod komen in de werksituatie, op school, bij ontspanning en tijdens reizen 
 • een ruime basiskennis hebt in de vier vaardigheden: luisteren, lezen en spreken 
 • goed bent in conversatie 
 • de grammatica praktisch weet aan te pakken 
 • kan praten over thema’s als vakantie en toerisme, traditionele gerechten, het milieu, culturele steden, beroep en werk, communicatiemiddelen… 
 • typische uitdrukkingen kent om je mening te uiten, iets of iemand te beschrijven, kritiek te uiten, te roddelen, moppen te vertellen, excuses te formuleren, uitnodigingen te aanvaarden of te weigeren, over verleden en toekomst te praten, een klacht in te dienen… 
 • de woordenschat bezit om authentieke teksten te lezen 
 • je taalkennis in de gewenste vreemde taal verder wil uitdiepen op cultuurhistorisch en toeristisch vlak 

Voor iedere kandidaat-cursist is een instapproef voorzien. 

Hoelang duurt de opleiding? 

De taalopleidingen voor gidsen en reisleiders bestaan uit twee modules van elk 60 lesuren. Je kan starten in september of februari.

Wanneer en waar heb ik les? 

Je hebt 1 avond in de week les op Campus PIVA.

Hoeveel kost de opleiding? 

Per taalmodule is het inschrijvingsgeld 180 euro (schooljaar '23-'24). Bijkomende kost voor cursusmateriaal is 15 euro. Je kan geen gebruik maken van Vlaams opleidingsverlof.  

Programmatie taalmodule Frans

De programmatie van de taalmodule Frans voor gidsen en reisleiders hangt af van de interesse. Het is dus steeds van belang om je vrijblijvend op de interesselijst te plaatsen van de taal die jij verkiest! Stuur hiervoor een mail naar: ria.depooter@cvovitant.be.  Ieder schooljaar proberen we ook een andere taalmodule in te richten. 

 

Meer weten? 

Heb je nog een vraag? Stel ze via het contactformulier. Je kan ook telefoneren tijdens de openingsuren, van maandag tot donderdag van 10u tot 21u en op vrijdag van 10u tot 15u, op het nummer 03 242 26 19.