Slagerij - Modules verwerking deelstukken

???module.educationItem.label.themes???
vleesbewerker

In de module 'Eenvoudige verwerking deelstukken' leer je de eerste stappen van het uitbenen. Voorkennis van slagerij is niet nodig, deze module is instapvrij. Daarna kan je de vervolgmodule 'Verwerking deelstukken en karkassen' volgen. Elke module bestaat uit één lesavond per semester.

Startmodule: Eenvoudige verwerking deelstukken

In deze module leer je de eerste stappen van het uitbenen. Je werkt voornamelijk met deelstukken van lam en varken. Iedere les krijg je een deelstuk dat je leert uitbenen en nadien ook verder versnijden tot in de winkel. Je bent in staat om in een kleine groep een half varken te versnijden en presenteren tot in de toonbank.

Enkele voorbeelden uit het programma:

  • kippen
  • lamsschouder, -bout en -baron
  • alle deelstukken van het varken
  • uitbenen van een half rasvarken
  • verkoopklaar presenteren van een half rasvarken

Vervolgmodule: Verwerking deelstukken en karkassen

In deze module leer je grote deelstukken en karkassen uitbenen. Je werkt in deze module veel met rund en kalf en leert hoe je deze karkassen kan versnijden tot in de winkel. Je verwerft inzichten en vaardigheden om een rund correct uit te benen en te versnijden. Enkele voorbeelden uit het programma:

  • contrefilets
  • voorkwartier van rund
  • achterkwartier van rund
  • half kalf

Deze modules maken deel uit van de opleidingen Slager distributieMedewerker slagerij en Slager-spekslager.  Na het succesvol beëidingen van één module ontvang je een deelcertificaat. Wens je een volledige opleiding te volgen? Dan kan je kiezen om in één semester meerdere modules te volgen of in een komende semester een volgende module te volgen. 

Voor wie?

Iedereen vanaf 16 jaar kan deze module volgen.  Je hebt geen voorkennis nodig van slagerij voor de startmodule, deze is instapvrij. Voor de vervolgmodule moet je eerst het certificaat behalen van de startmodule.

Hoelang duurt de opleiding?

Eén module telt in totaal 80 lesuren. Je volgt gedurende 1 semester één avond op de week les.

Wanneer en waar heb ik les?

De lessen gaan door op Campus PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen.  De campus is vlakbij het openbaar vervoer (tram, trein Antwepren-Zuid), een deelfietsen station en er is een ruime gratis parking vlak voor de campus. Meer info over bereikbaarheid.

 

Module Data Lestijden
Startmodule: Eenvoudige verwerking deelstukken

Schooljaar 2024-2025

Semester 1 - september tot januari

 

Maandagavond van 18.30u tot 22.10u
Vervolgmodule: Verwerking deelstukken en karkassen

Schooljaar 2024-2025

Semester 2 - februari tot juni

Maandagavond van 18.30u tot 22.10u

Opgelet: deze modules worden niet elk semester ingericht. Heb je interesse? Geef dit dan zeker aan ons door, dan zetten we je op de wachtlijst en verwittigen we jou bij de eerstvolgende module.  Mail naar: info.piva@cvovitant.be. 

Hoeveel kost de opleiding?

Je betaalt 1,50 euro per lesuur. Alle grondstoffen worden voorzien, je hoeft zelf niets mee te brengen. Je voorziet wel zelf aangepaste kledij en een materiaalset.

De totale kostprijs per module is 160 euro (schooljaar '23-'24).

Informeer of je in aanmerking komt voor vrijstellingen van inschrijvingsgeld, kortingen en premies.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over opleidingscheques voor werknemers of de Kmo-portefeuille, of gedeeltelijke of volledige vrijstelling inschrijvingsgeld voor werkzoekenden.  

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je steeds terecht op ons secretariaat.  Contacteer ons via mail, telefoon of kom even langs.