Nederlands en koken

Koken en Nederlands

In semester 1 leer je gezond koken en in semester 2 ga je feestelijk koken voor alledag.

Je krijgt taalondersteuning Nederlands waardoor je recepten en ingrediënten leert begrijpen. Na de les proef je samen wat je hebt gekookt.

In deze module leer je dus koken voor gasten én je werkt ook aan het verbeteren van je Nederlands.

Lees hier het verhaal van Fatihme en Fourad die de module volgden.

Voor wie? 

  • Je wil leren koken en je wil je Nederlands verbeteren.
  • Je hebt minimum 1.1 behaald.  

Hoe lang duurt de opleiding? 

De module duurt 5 maanden. Je schrijft in per semester.

  • Semester 1: Gezond koken van 11/09/2024 tot 22/01/2025
  • Semester 2: Feestellijk koken voor alledag van 29/01/2025 tot 18/06/2025

Wanneer en waar heb ik les? 

Je hebt 2 voormiddagen les per week. Eén keer Nederlandse les op Campus Lozana en één keer koken met taalondersteuning in Het Keerpunt.  

Dagen Uur Wat Waar
Woensdag 8.30u - 12u Koken + Nederlands (NT2) Het Keerpunt, Prins Leopoldstraat 51, Borgerhout
Vrijdag 9u - 12u Nederlands (NT2) Campus Lozana, Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen

Prijs?

Voor de opleidingen Nederlands tweede taal (NT2) is er een aparte regeling voor het inschrijvingsgeld. Meer informatie vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Cursus Volledige vrijstelling Gedeeltelijke vermindering Standaard Extra materiaalkost
Nederlands 140 lestijden 0 euro 42 euro 84 euro -
Koken 80 lestijden 0 euro 24 euro 120 euro Cursus: 15 euro
105 euro ingrediënten
in 4 keer te betalen aan de chef.

Deze opleiding is in samenwerking met GO! CVO Antwerpen.

Studiegebied Huishoudelijk koken, opleiding Koken, module semester 1: Aangepast koken, module semester 2: Gastvrij koken.
Opleiding Nederlands Tweede taal – richtgraad 1, Open Module NT2 richtgraad 1 en Open Module NT2 richtgraad 1 en 2

Download de folder.

Trajectbegeleiding 

Ontdek hier hoe we jou helpen bij je opleiding.  

Heb je nog een vraag? 

Stel ze via mail: info.nt2@cvovitant.be of contacteer het secretariaat op het nummer 03 230 83 73.

Bij de start van de lessen krijg je alle informatie van de hele module. 

Op de pagina 'Vraag en antwoord NT2' vind je ook extra informatie.

Inschrijven 

Je kan inschrijven op het secretariaat van CVO Vitant Campus Lozana.

Sfeerbeelden uit de module Koken en Nederlands:

Koken en Nederlands CVO Vitant (8)